Foto: Kjell B Persson

Under skulptur hittar du det som är för sin egen skull och inte har en praktisk funktion annat än att glädja dig var dag.

Se mer…